2019 Writing Competition is open

The 2019 Writing competition is now open. Go to the Rules page for more details, then download your entry form on the ‘How to Enter‘ page.

Tá an comórtas 2019 oscailte anois. Téigh go dtí an leathanach Rialacha le haghaidh tuilleadh sonraí, ansin dean íoslódáil ar an foirm iontrála ar an leathanach ‘How to Enter‘.

Advertisements

2018 Results.

Buaiteoirí sa Chomórtas Gearrscéalta:

1ú. “Léaspain” le Michelle Níc Phaidín
2ú. “Ar thoir faoisimh” le Seán Ó Cadhain, Baile Átha Cliath

Buaiteoirí sa chomórtas Filíocht 2018 :

1ú. “Ag amharc ar an phlaisteir” le Dubhán Ó Longáin, Contae Dhún na nGall
2ú. “Teachtaireacht Brighid” le Róisín Sheehy, Contae Phort Láirge

Comhghairdeachas leis na buaiteoirí uilig agus ba mhaith le MILG buíochas a ghabháil le achan duine a chur scéal nó dán isteach.

Short story prize winners:

1st. “Léaspain ” by Michelle Níc Phaidín
2nd. “Ar thoir faoisimh” by Sean Ó Cadhain, Dublin

Poetry prize winners 2018:

1st. “Ag amharc ar an phlaisteir” by Dubhán Ó Longáin, Co Donegal
2nd. “Teachtaireacht Brighid” by Róisín Sheehy, Co Waterford

Manchester Irish Language Group are happy to announce the winners of the 2018 Irish Language Writing Competition. The standard was very high again this year.

Comórtas 2015 dúnta

Tá an comórtas scríbhneoireachta 2015 dúnta anois. Míle buíochas le bhur n-iontrálacha. Fógrófar na torthaí ag an oíche fhilíochta le linn na Féile Ealaíon.

The 2015 Writing Competition has now closed. Thanks for all the entries. The results will be announced at the poetry night during the Arts festival.

 

 

Comórtas 2015 Oscailte

Tá an comórtas scríbhneoireacta oscailte don 2015. Mar is gnath, beidh dhá comórtais – Filíocht agus Gearrscéalta. Is é an 1 Deireadh Fómhair 2015 spriocdháta. Le h-aghaidh tuilleadh eolais, feach ar an leathanach Rialacha .

The 2015 Writing competition is now open for entries. As usual there will be two categories – Poetry and Short story. the closing date will be 1st October. Have a look at the Rules page for more information.