Rialacha – Rules

1. Caithfidh gach iontráil bheith i nGaeilge. Is féidir teangacha eile a chur san áireamh i gcomhthéacs an scéal.

2. Is é an 23 Deireadh Fómhair 2020 spriocdháta an chomórtais

3. Caithfidh na hiontrálacha a bheith bunaithe ar an téama ‘Athrú’ .

4. Tá uasteorainn 2000 focal.

5. Tá sé ar oscailt do scríbhneoirí as aon áit.

6. Tá cead agat níos mó ná gearrscéal / dán amháin a bheith san iomaíocht agat ach is gá do gach iontráil a bheith lena fhoirm iarratais.

7. Is gá do gach iontráil a chlóscríobh.

8. Ba cheart an chatagóir (prós nó filíocht) a léiriú go soiléir ar an fhoirm iontrála.

9. Ní ceadmhach scéalta a leasú nó a mhalartú tar éis duit iad a chur isteach ar an chomórtas.

10. Is gá gur saothar úrnua, neamhfhoilsithe a bheadh ann agus gan é a bheith faoi mheas ag aon fhoilseachán eile.

11. Beidh na hiontrálacha a bhreithniú gan ainm; ná scríobh d’ainm ar do scéal nó dhán.

12. Níl dul thar bhreith an mholtóra agus ní bheidh comhfhreagras ina taobh.

 

1. Entries must be in Irish. Other languages are allowed where appropriate in the context of the story.

2. The closing date for the competition is 23 October 2020.

3. Entries must be based on the theme of ‘Change’.

4. The Maximum word limit per entry is 2000.

5. There are not geographic restrictions to entry.

6. More than one story or poem can be entered but each entry must be accompanied by an entry form.

7. All entries must be typed.

8. The category (prose or poetry) should be clearly marked on the entry form.

9. Once an entry has been submitted, changes or corrections are not permitted.

10. All entries must new unpublished work and it must not be in the process of publication.

11. Entries will be judged anonymously; entrants names should only appear on the entry form and not anywhere on their stories/manuscripts.

12. The judge’s decision is final and no individual correspondence will be entered into.

5 thoughts on “Rialacha – Rules

  1. Pingback: 2018 Competition open | Manchester Irish Language Writing Competition

  2. Pingback: 2019 Writing Competition is open | Manchester Irish Language Writing Competition

  3. Pingback: Poetry Competitions, Submissions & Opportunities – September 2019 – a dreaming skin

  4. Pingback: 2020 Writing Competition is open | Manchester Irish Language Writing Competition

  5. Pingback: Poetry Competitions, Submissions & Opportunities – October / November 2020 – a dreaming skin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s