Competition Winners 2015

Prós –  Prose:

1ú.  “Mála an Éithigh” le Lisa Nic Dhoinnléibhe, Gaillimh léamh

2ú.  “Fear uasal” le Réaltán Ní Leannáin, Leamhcán, Baile Átha Cliath léamh

Filíócht  –  Poetry:

1ú.  “An Giorria Éireannach” le Seán Ó Muireagáin, Béal Feirste léamh

2ú.  “Sionnach ar fhaiche oíche” le Gréagoir Ó Dúill, Baile Átha Cliath léamh

 

Advertisements

Sionnach ar fhaiche oíche

le Gréagoir Ó Dúill, Baile Átha Cliath

Éirím i lár na hoíche mar is gnáth anois, leis an draein a fholmhú,
seasaim ansin gan corraíol ar an choradh sa staighre, leathbhealach suas,
leathbhealach síos, ag amharc amach an fhuinneog tamall
ar an ghairdín, ar na crainn, ar an oíche oíche lánghealaí,
néallta bunscoile sa tóir ar a chéile trasna chlós na spéire.
Tá sionnach óg ag súgradh le corp ann, corp faoi fhionnadh bhán,
ceithre chos ag gobadh amach go righin, an ionathair gheal ag doirteadh
ina mealla tiubha, ina sneachta ar an fhaiche.

Iompraíonn sé an t-íobartach faoi sceach, déanann rúide súgartha arís
go lár gealaí faiche. Cluinim an dranntán, dordcheol fuatha,
tionlacan deiridh an bháis ag a liacht sin romham.
Tagann crathán fuachta orm,
téim ar ais a luí ar mo thaobh chluthar féin den leaba.
Ar maidin, imím ag cuartach fianaise an áir:
bréagán linbh, caora bheag olna a fágadh amuigh,
a mhuscail sa mhadadh rua a dhúchas seilge; bailím na píosaí,
caithim isteach sa bhruscar iad.

Róshoineanta atá an leanbh do cheacht na péine, don chaill,
do chluiche na cinniúna go fóill. Mise a fhoghlaimíonn thar a ceann,
ar an choradh leathbhealaigh ar an staighre, ag stánadh isteach sa dorchadas.

An Giorria Éireannach (Lepus timidus hibernicus)

le  Seán Ó Muireagáin,

Nach uathúil is nach leithleach thú
A lagomorph dúchasach na tíre
Is faide thú i nÉirinn ná aon duine beo
An oighearaois féin nár mharaigh thú
Gur fhair tú theacht na athbhreithe

An glasmhíol ag tál gach ráithe
A chluasa barrdhubh lena shonrú
Fraoch agus luibheanna sa tsamhradh
Aiteann agus fraochán sa gheimhreadh
Níor ith tú do dhóthain nár fhág fuílleach

Chonaic tú céadtheacht na ndaoine
Rinne tú á gcothú ar feadh na haoise
Ba ghaiste thú roimh rinn saighde
Ach cailleadh thú go mór don tsáinn
I bhfolach i measc na luachraí
A bhí chomh flúirseach leat féin tan

30 míle bliain a mhair tú gan bhac
Go dtáinig an talmhaíocht mheicnithe
A thorchair do ghnáthóg gan srian
Ar nós na nGael a bheathaigh tú fadó
Ní bheidh do leithéid arís ann go deo

 

Comórtas 2015 dúnta

Tá an comórtas scríbhneoireachta 2015 dúnta anois. Míle buíochas le bhur n-iontrálacha. Fógrófar na torthaí ag an oíche fhilíochta le linn na Féile Ealaíon.

The 2015 Writing Competition has now closed. Thanks for all the entries. The results will be announced at the poetry night during the Arts festival.

 

 

Changes for 2013 / Athruithe ar 2013

It is always difficult comparing poems and stories, therefore this year there will be two prizes in the writing competition – one for Prose and one for Poetry. Hopefully that will make it easier on the judges but it is still difficult, of course.
Get writing now!

Tá sé deacair i gcónaí dánta agus scéalta chur i gcomparáid, dá bhrí sin i mbliana, beidh dhá dhuais sa chomórtas scríbhneoireachta – Prós agus Filíocht. Tá súil againn go mbeidh sé giota beag níos éasca do na moltóirí ach tá sé deacair go fóill, ar ndóigh. Bí ag scríobh!