Prose Prize winners 2013

1ú: Gaeltacht na h-Alban , Joe O’Reilly, Cheshire;

2ú: Filleann an feall ar an bhfeallaire , Edel Gilhooley, Baile Átha Clíath.

 

Advertisements

Grianghraif ó 2011

Tá cúpla grianghraif agam ón bhliain seo chuaigh thart.

Roghnaigh Collete Nic Aodha an buaiteoir ar an oíche filíochta san Cornerhouse.

Colette le Eileen Ó Brien (a scríobh an dán ‘Caillte?’).

Colette le Joe Ó Reilly (a scríobh an dán ‘Sean Quebec’).

Roinnt le lucht éisteacha

Terri Lynk (a scríobh Sceilig Mhichil) ar an taobh dheas.

Eamonn Coleman (a scríobh Déan Liosta)

Colette ag léamh a cuid dánta féin.

Cathair órga Mhachu Picchu

le Joe O’Reilly, Cheshire

Leanaimid, Áine agus mé féin, raon abhainn an Urubamba, craobhabhainn de chuid an Amazóin. San aerbhrat tanaí mar atá anseo ann, taistealaímid ar bhóthar iarainn státseirbhíseach Pheru, toisc nach bhfuil bóithre pabhalta ar bith sna hard-Andéis, chun na bailte sa réigiún seo a cheangal le chéile.

Déanaimid stad agus an oíche seo táimid ag fanacht ar imeall an dufair in áit darb ainm Aguas Calientes agus caithimid uair a’chloig i ndán dúinn na fuaráin bhruitneacha a shampláil. Is mór an t-aoibhneas a bhainim as an rud seo tar éis aistir chrua a thosaigh i gcathair Lima cúpla lá ó shoin.

Inár mbothán adhmaid i measc na gcoillte, an-chóngarach don áit ina bhfuil na Jaguair fiáine ag fánaíocht, tá míolta agus lamprógaí de gach méid agus toirt ag eitilt taobh amuigh den bhfuinneog, ag féachaint isteach orainn in aghaidh na gloine le cabhair sholas na lampaí. Ar maidin, éirímid go moch ‘s tar éis bricfeasta torthaí, isteach linn san dufair arís go h-áit ina bhfuil le feiscint naoi gcineál déag d’éin drantail. A leithéid de chuma, toirt agus dath!

Anonn sa lá, mise le mo ghlún bhriste de bharr timpiste a tharla ar chnoic bheaga Uachtar Ard na Gaillimhe, táimid anois ar bharr shliabh mór Machu Picchu. Sa chathair draíochta seo, dhá mhile san aer i lár na nAndéis, áit a ndeachaigh na hInca i bhfolach ó na Conquistadores Spáinneacha ar feadh na gcéadta bliain ag cosaint taiscí órga ollmhóra inphraghasacha- a leithéid nach bhfaca éinne riamh sa domhan nó nach bhfeicfidh arís ann.

Tá malairt spéire beagnach gach leathuair a’chloig san áit iontach seo go buan o lán Samhraidh go flichshneachta an gheimhridh fhuair, fad is atáimid ag amharc ar na lámaí á gcur ar féarach go soineanta faoi chúram aoirí aireacha. Ár dtreoraí áitiúil as Aguas Calientes, Johnny Saavedra fear mór láidir tréan. Is é mo shlanaitheoir é, mar tacaigh liom le mo ghlún bhriste do m’ardú trasna na gcloch mór agus thar na coiscéimeanna is na constaicí creagacha. Ag an airde seo, ni féidir linn anáil a tharraingt go hiomlán agus tugadh dúinn duilliúr Coca le cogaint, rud a chuireann marfair ar an tinneas cinn agus ceadaigh dúinn snámh a dhéanamh san atmaisféar éadlúth seo.

Sean Qúebec

le Joe Ó Reilly

An chéad uair a chuir mé buille súl ort
Ar mhachairí móra Abraham taobh le Saint Laurent
Súile gorma mar réalta cothroma coineascair
Ag soilsiú trí oíche theolaí i sean-Quebec.

An nóiméad éachtach ar chas tú orm, is cuimhin liom fós do
chruth is do chuma a leithéid d’áilleacht mhistéireach
chumhra in aice le Chateau Frontenac fiscéalach.

Os mo chomhair mar aisling dhúthain áilleacht sóúil ag
druidim meirbhe Gléasta in éadaí dubha seodach dasachtach
Faoi sholas na gealaí ag lasadh d’fhoilt rua

Beola dearga mar rós cumhra
Guth binn a chanann amhrán caomh
Tháinig tu chugam an oíche sin
Ag spreagadh mo chéadfai is ag labhairt go séimh
Gan aitheantas ar bith le Béarla
‘S go brónach mo chuid Fraincis scoile de dhíth orm